Etusivu

Yrityskauppa on kannattava vaihtoehto yrityksen perustamisen sijasta – tässä sen edut!

Sanna Kojola
16.03.2023 Yrityskauppa

Yrityskauppaa käydään edelleen vilkkaasti eri toimialoilla

Perinteisen yrityskaupan ohessa markkinoilla on tahoja, jotka ovat kiinnostuneita keräämään toimialakokonaisuuksia ostamalla toisiaan tukevia yrityksiä ja kehittämään ns. toimialaglusteria, jonka tavoitteena on kasvaa ja kukoistaa, kunnes kokonaisuus jossain vaiheessa myydään. Näin toimivat sijoittajatahot sitoutuvat usein kehittämistyöhön vuosiksi eteenpäin.  Kerättäessä toimialaglusteria yksittäisen yrityksen omistaja usein tekee ns. väliexitin ja jää edelleen osakkaaksi yhtiöön tai sen ostaneeseen emoyhtiöön. Tällöin myös kohdeyhtiön osakkaat sitoutuvat 3-5 vuodeksi kehitystyöhön ja tavoitteena saada lopullisen exitin yhteydessä vielä mukava kauppasumma.

Yrityksen ostaminen on kannattava vaihtoehto uuden yrityksen perustamisen sijasta

Mikäli vasta harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä, niin aina ei ole tarpeen perustaa uutta yritystä, vaan valmiin yrityksen ostaminen on myös varteenotettava vaihtoehto. Finnveran vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan yli 90 %:ssa sen rahoittamista yrityskaupoista yritys oli toiminnassa vielä kolmen vuoden jälkeen kaupoista. Saman tutkimuksen mukaan vielä viiden vuoden päästäkin toiminnassa oli noin 80 % yrityksistä. Näin ollen yrityksen ostamista kannattaa toden teolla harkita, mikäli yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa tai nykyisen liiketoiminnan laajentaminen on ajankohtaista. Yrityskaupan rahoittamiseen löytyy myös erilaisia ratkaisuja. Rahoituspaketti kootaan usein erilaisista instrumenteista. Rahoituspaketin kokoaminen vaatii myös ponnisteluja ja taitoa esittää ostokohteen tunnusluvut ja ennusteet rahoituskumppaneiden ymmärtämällä tavalla. Rahoituksen kokoaminen on usein yrityskaupan toteutumisen keskeisin tekijä.

Finnveran 2017 tutkimuksen mukaan yli 90 % sen rahoittamista yrityskauppojen yrityksistä oli toiminnassa vielä 3 vuoden jälkeen kaupoista, ja 80 % yrityksistä oli toiminnassa 5 vuodenkin jälkeen.

Yrityksen ostamisella on monia etuja

Valmiin yrityksen ostaminen esimerkiksi eläköityvältä yrittäjältä on siten oiva vaihtoehto. Parhaimmassa tapauksessa valmis yritys tuo yrityskaupan yhteydessä paljon sellaista, jonka rakentamiseen alusta saakka kuluisi huomattavan kauan aikaa. Toimialasta riippuen esimerkiksi yrityksen hankinnat ovat jo tehtynä, ja työkoneet tai muut välineet ovat jo olemassa. Lisäksi yrityksen liiketoimintamalli on jo markkinoilla testattu ja hyväksi havaittu. Näin ollen yrityksen toimintaan liittyvien suunnitelmien sekä ennusteiden tekeminen on riskittömämpää, kun dataa ja historiatietoa on jo olemassa, eikä kaikkea tarvitse laskea pelkän oletuksen varaan.

Yleensä yrittäjän tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen tai laajentaminen. Toiminnassa olevaa yritystä on mahdollista päästä kehittämään sekä laajentamaan nopeammin, kuin täysin nollasta rakennettavaa, uutta yritystä. Lisäksi, mikäli ostettava yritys on ollut omalla toimialallaan tunnettu ja hyvämaineinen, siirtyvät maine ja tunnettuus yrityksen ostaessa.

Onnistuneiden yrityskauppojen taustalla on tarkka suunnittelu

Jotta yrityskauppa olisi edellä kuvatun mukainen positiivinen kokemus, on yrityksen tutkimiseen ja yrityskaupan toteuttamiseen syytä käyttää ennen kaupan kättelyä reilusti aikaa. Ostajalla on myös selonottovelvollisuus ostokohteesta ja sen täyttämiseksi tutkimustyö on syytä tehdä systemaattisesti ja riittävällä tarkkuudella. Keskeisiä asioita, joihin tulee perehtyä ovat yhtiön taloudellinen tilanne, liiketoiminnan logiikka, verotus, sopimukset, työntekijöihin ja työsuhteiden hoitoon liittyvät asiat, kate, ympäristöasiat, tietosuoja-asiat, hallinto, toimitilat jne. Yrityksen toimialasta riippuen painottuvat eri asioiden merkitys.

Taustatyön tavoitteena on ymmärtää mitkä ovat yrityskauppojen riskitekijät ja mahdollisuudet.

Usealla toimialalla on tällä hetkellä pulaa osaavasta henkilökunnasta. Tästä syystä moni yritys päätyy laajentumaan yrityskauppojen kautta. Osaavat työntekijät ovat yrityksen perusta, ja henkilökunnan siirtyminen yrityksen mukana omistajavaihdoksen yhteydessä on merkittävä hyöty. Yrityskauppa on myös aina murrekohta, jossa yrityksen omistajanvaihdos voi aiheuttaa tunnereaktioita erityisesti henkilökunnassa. Tämä on siksi myös yksi yrityskauppaan kohdistuva riski, vaikka se on myös suuri menestymisen mahdollisuus.

Yrityskauppaprosessiin liittyy usein vähintään kolme tahoa: ostaja, myyjä ja rahoittaja. Yrityskaupan toteutuminen vaatii, että kaikki kolme ovat tyytyväisiä neuvotteluiden lopputulokseen. Tästä syystä yrityskauppaprosessiin olit sitten ostamassa tai myymässä on syytä käyttää reilusti aikaa ja ottaa asiantuntija avuksi, joka tuntee yrityskaupan pelisäännöt.

 

Ota ensimmäinen askel yrityskauppojen suunnittelussa, ja kokeile yritysarvolaskuriamme 

Kiinnostuitko? Onko mielessäsi jokin mielenkiintoinen yritys, jonka ostamista olet pohtinut tai oletko myymässä? Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

Ota yhteyttä