Etusivu

Kuinka löytää yrityskauppaan potentiaalinen ostajaehdokas

Sami Lassila
23.05.2024 Yrityskauppa

Yrityskauppa on yksi merkittävimmistä tapahtumista yrityksen elinkaaressa. Jokainen yrityskauppa on omanlaisensa kokonaisuus, johon liittyy monia vaiheita sekä päätöksiä.

Yksi tärkeimmistä ja haastavimmista vaiheista yrityksen myyntiprosessissa on sopivan ostajaehdokkaan löytäminen. Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia tapoja, joilla myyntiprosessissa oleva yritys voi löytää sopivia ostajaehdokkaita.

Nopea tie onneen?

Ostajaehdokkaita voi kartoittaa ja löytää myynti-ilmoituksen kautta. Ilmoituksen sekä koko yrityksen myymisen voi tehdä joko julkisesti tai nimettömänä. Kummatkin vaihtoehdot tarjoavat omat hyötynsä ja haasteensa. Julkisella ilmoituksella saavutetaan tavallisesti laajempi näkyvyys. Yrityksen myyminen nimettömänä voi kuitenkin olla suositeltavampaa, jos myynnin mahdollisuuksia ollaan vasta tunnustelemassa tai jos yrityksen myyntiaikeista ei vielä haluta kertoa työntekijöille.

Julkisten myynti-ilmoitusten keräämä huomio ei kuitenkaan usein houkuttele potentiaalisia ostajia lähestymään myytävää yritystä. Monesti täytyykin pohtia vaihtoehtoisia tapoja löytää yritykselle potentiaalinen ostaja. Yksi hyvä tapa ostajien löytämiseen on tehdä alkukartoitusta erilaisista ostajaehdokkaista.

Erilaiset ostajaehdokkaat

Jotta ostajia voidaan lähteä kartoittamaan, on alkuun hyvä muodostaa kokonaiskäsitys erilaisista ostajaehdokkaista. Ostajaehdokas voi olla niin yksityishenkilö kuin toinen yritys tai sijoittaja.

Kun tarkastellaan toisia yrityksiä mahdollisina ostajina, niin monia potentiaalisia ostajaehdokkaita löytyy ns. strategisista ostajista. Strategiset ostajat ovat usein muita yrityksiä, jotka ostavat yrityksen tai liiketoiminnan laajentaakseen omaa liiketoimintaansa tai saadakseen strategista etua tietyllä markkina-alueella tai toimialalla. Lisäksi strategiset ostajat etsivät usein myös synergioita esim. tuotteista tai asiakkaista.

Ostaja voi löytyä myös analysoimalla oman toimialan kilpailijayrityksiä. Lisäksi kansainväliset yritykset voivat olla kiinnostuneita ostamaan yrityksiä laajentaakseen toimintaansa uusille markkina-alueille tai hankkiakseen tiettyjä teknologioita, osaamista tai tuotteita.

Sijoitusyritykset ja pääomasijoittajat ostavat yrityksiä sijoitustarkoituksessa. Sijoittajat voivat olla pääomasijoitusrahastoja, sijoitusyhtiöitä tai yksityisiä sijoittajia. Heillä on yleensä tietyt vaatimukset ostettaville yrityksille kuten esimerkiksi hyvä tuottomahdollisuus tai vakaa kassavirta. Nämä ostajat ovat ammattiostajia, joiden kanssa toimiminen vaatii ymmärrystä yrityskaupan eri mekanismeista.

Yksityishenkilöitä ei kuitenkaan kannata unohtaa potentiaalisten ostajien joukosta. Joskus yrityksen nykyinen johto tai työntekijät voivat olla kiinnostuneita ostamaan yrityksen. Jo pitkään yrityksessä työskennellyt ja liiketoiminnan tunteva työntekijä voi olla luonteva henkilö jatkamaan yrityksen omistajana ja pyörittäjänä. Tällöin henkilö voi tuntea jo laajastikin, miten yrityksen prosessit toimivat. Tällöin omistajanvaihdos voikin olla helpompi suorittaa uuden omistajan tuntiessa ns. ”talon tavat”.

Lisäksi yksityishenkilöt ja yrittäjät yrityksen ulkopuolelta voivat olla kiinnostuneita ostamaan yrityksiä henkilökohtaiseen liiketoimintaan liittyvistä syistä. He saattavat olla entisiä alan ammattilaisia, jotka haluavat aloittaa oman yrityksen tai laajentaa nykyistä toimintaansa. Tällaiset ostajat tuovat usein mukanaan intohimon ja sitoutumisen yrityksen menestykseen.

Potentiaalisen ostajan löytäminen

Potentiaalisten ostajien alkukartoituksen tekeminen vaatii aikaa sekä tietoutta markkinoista ja yrityskaupoista. Yrityskauppoihin erikoistuneet asiantuntijat ja neuvonantajat ovat arvokas resurssi ostajaehdokkaiden löytämisessä. Meillä Rotiolla on laajat verkostot sekä asiantuntemus siitä, miten yrityksiä myydään ja ostetaan. Alkukartoituksella saadaan luotua laaja listaus kontaktoitavista potentiaalista ostajista. Ko. listan kontaktointi nimettömästi onnistuu helposti neuvonantajan kautta, jolloin myytävän yrityksen nimi ei paljastu alkuvaiheessa.

Potentiaalisen ostajan voi löytää myös osallistumalla toimialansa verkostotapahtumiin, seminaareihin tai konferensseihin. Nämä tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa, jotka saattavat olla kiinnostuneita ostamaan yrityksen.

Lisäksi nykyiset asiakkaat, toimittajat ja muut sidosryhmät voivat olla arvokas lähde ostajaehdokkaiden löytämisessä. Heidän kauttaan yrityksensä myyjä voi saada suosituksia tai suoria yhteyksiä potentiaalisiin ostajiin. Tämäntyyppinen suosittelu perustuu jo olemassa olevaan luottamukseen ja voi tehdä ostajaehdokkaiden löytämisestä helpompaa ja tehokkaampaa.

Ostajan löytymisen avulla kohti yrityskauppaa

Yrityskaupat ovat monimutkainen prosessi, jossa onnistuminen riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien sopivan ostajan löytämisestä. Ymmärtämällä erilaisia ostajatyyppejä ja niiden motiiveja yrityksensä myyjät voivat tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa onnistuneen kaupan. Jokainen kauppa on kuitenkin ainutlaatuinen, ja on tärkeää tarkastella yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita löytääkseen sopivan ostajan yritykselle.

Potentiaalisen ostajan löytyminen on vain yksi osa yrityksen myyntiprosessia. Ostajan löytymisen jälkeen on edessä vielä neuvotteluja, mahdollinen dd-tarkastus sekä kaikki juridinen dokumentaatio. Me Rotiolla voimme auttaa myyjää koko prosessin ajan, alkaen arvonmäärityksestä ja ostajaehdokkaiden etsinnästä aina neuvotteluihin, dd-tarkastukseen ja kauppakirjojen laadintaan asti.

Lue lisää yrityskauppaprosessista ilmaisesta oppaastamme

 

Me Rotiolla olemme valmiita tukemaan sinua sopivan ostajaehdokkaan löytämisessä sekä kaikissa muissakin yrityskauppoihin liittyvissä kysymyksissä. Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen asiantuntijamme kanssa, niin selvitetään miten voimme auttaa juuri sinua!

Ota yhteyttä