Etusivu

Kasvuyhtiön sudenkuopat

Antti Ollakka
11.04.2024 Verosuunnittelu Yritysjärjestelyt Yrityskauppa

Kasvu tuo tiettyjä haasteita yhtiölle, joihin pystyy ja on erittäin tärkeää varautua etukäteen.

Tässä artikkelissa on käsitelty osa keskeisistä sudenkuopista kasvu-uralla ja tuodaan mahdolliset ratkaisumallit esille. On hyvä tiedostaa, että yhtiön lähtötilanne ja toimiala määrittelee paljon parhaita ratkaisumalleja, joten tarkemman analyysin tekeminen on tärkeää oikeiden valintojen varmistamiseksi.

Me Rotiolla autamme yrittäjiä pääsemään omiin omistamisen tavoitteisiin tehokkaammin ja pienempiä riskejä ottaen. Autamme mielellään kaikissa kasvuun ja omistamisen tavoitteisiin liittyvissä asioissa. Voit varata meiltä ilmaisen 30 minuutin tapaamisen asiantuntijamme kanssa, jossa käy ilmi tarkasti, missä asioissa ja miten voimme sinua auttaa.

Varaa tapaaminen

Kasvustrategian tärkeys

Kasvustrategian valinta on ensisijaisen tärkeää kasvuyritykselle. Ilman selkeää suunnitelmaa kasvu voi olla vaikeaa ja epäjohdonmukaista. Kasvustrategia auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvamaan hallitusti. Strategisen suunnittelun avulla yritys voi keskittyä oikeisiin markkinoihin, kehittää kilpailuetuaan ja luoda arvoa sidosryhmilleen. Kasvustrategian valintaan vaikuttaa myös omistamisen tavoitteet, eli onko yhtiö tarkoitus myydä, jättää seuraavalle sukupolvelle vai kenties listata. Valitulla mallilla on merkittäviä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia omistamisen tavoitteisiin, joten valinta kannattaa tehdä huolella ammattilaisten tukea hyödyntäen.

Yritysostot kasvustrategiana

Yksi tapa kasvattaa yritystä on ostaa muita yrityksiä. Yritysostot voivat tarjota nopean tavan laajentaa liiketoimintaa ja saavuttaa uusia markkinoita. Ostamalla olemassa olevan yrityksen, yritys voi hyödyntää sen jo olemassa olevaa asiakaskuntaa, osaamista ja resursseja. Yritysostot voivat myös auttaa yritystä vähentämään kilpailua ja luomaan synergiaetuja.

Vaikka yritysostot voivat tarjota useita etuja, niissä on myös haittoja. Yrityksen ostaminen vaatii merkittäviä pääomia ja sitä kautta riskinottoa ostavalta taholta. Yritysostoihin liittyy usein muita kustannuksia, kuten integraatiokustannuksia ja yritysostot voivat olla riskialttiita, koska yrityksen on vaikea arvioida ostettavan yrityksen todellista arvoa ja potentiaalia ilman ulkopuolista apua.

Orgaaninen kasvu kasvustrategiana

Toinen kasvustrategia on orgaaninen kasvu. Orgaanisessa kasvussa yritys pyrkii kasvamaan sisäisen kasvun kautta, esimerkiksi lisäämällä markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoillaan tai laajentamalla tuotevalikoimaansa. Orgaaninen kasvu voi tarjota yritykselle kestävämmän tavan kasvaa, koska se perustuu yrityksen olemassa oleviin resursseihin ja osaamiseen.

Orgaanisella kasvulla on myös haittoja. Se on hidasta ja vaatia paljon aikaa ja resursseja. Lisäksi orgaaninen kasvu voi olla haasteellista kilpailluilla markkinoilla, joilla on jo vakiintuneita toimijoita. Yrityksen on kehitettävä kilpailuetua ja erottauduttava markkinoilla menestyäkseen orgaanisen kasvun strategiassa.

Yhdistämällä yritysostot ja orgaaninen kasvu optimaalisten tulosten saavuttamiseksi

Vaikka yritysostot ja orgaaninen kasvu ovat erillisiä kasvustrategioita, ne voidaan myös yhdistää saavuttaakseen optimaalisia tuloksia. Yhdistämällä yritysostot ja orgaaninen kasvu yritys voi hyödyntää molempien strategioiden parhaita puolia. Ostamalla olemassa olevia yrityksiä yritys voi nopeasti laajentaa liiketoimintaansa ja saavuttaa uusia markkinoita. Samalla yrityksen on kuitenkin kehitettävä orgaanista kasvua hyödyntämällä ostetun yrityksen resursseja ja osaamista.

Yhdistämällä yritysostot ja orgaaninen kasvu yritys voi myös vähentää riskejä. Orgaaninen kasvu tarjoaa kestävän perustan kasvulle, kun taas yritysostot voivat tarjota nopean laajentumisen. Yrityksen on jatkuvasti arvioitava ja kehitettävä strategiaansa varmistaakseen, että se hyödyntää molempien strategioiden parhaita puolia ja minimoi haitat.

Rahoitusosaaminen

Perinteiset pankkilainat yrityksen laajentamiseen

Perinteinen pankkilaina on yksi yleisimmistä rahoitusvaihtoehdoista yrityksen laajentamiseen. Pankkilaina voi tarjota yritykselle tarvittavan pääoman nopeasti ja joustavasti. Pankkilaina voi olla joko lyhytaikainen tai pitkäaikainen laina, riippuen yrityksen tarpeista ja taloudellisesta tilanteesta.

Pankkilainan etuna on yleensä alhainen korko ja pitkä takaisinmaksuaika. Lisäksi pankkilainan avulla yrittäjien ei tarvitse luopua omistuksesta, mikä voi helpottaa muiden rahoitusmahdollisuuksien hankkimista myöhemmässä vaiheessa. Pankkilainan saaminen edellyttää yhtiöltä riittävää maksukykyä sekä vakuuksien antamista, joiden puute saattaa estää lainan myöntämisen.

Vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen tutkiminen

Perinteisen pankkilainan lisäksi kasvuyrityksellä on useita vaihtoehtoisia rahoitusvaihtoehtoja. Yksi tällainen vaihtoehto on riskipääomarahoitus. Riskipääomaan sijoittavat sijoittajat, jotka etsivät korkean tuoton mahdollisuuksia. Tämä rahoitusvaihtoehto voi olla hyvä vaihtoehto, jos yrityksellä on innovatiivinen liikeidea ja potentiaalia nopeaan kasvuun.

Toinen vaihtoehto on enkelisijoittajat, jotka ovat yksityishenkilöitä tai ryhmiä, jotka sijoittavat omia varojaan yritykseen. Enkelisijoittajat voivat tarjota rahoitusta ja asiantuntemusta yritykselle, mikä voi olla arvokasta erityisesti alkuvaiheen yrityksille. Enkelirahoitus voi myös auttaa yritystä saamaan lisää näkyvyyttä ja kontakteja.

Kolmas vaihtoehto on joukkorahoitus, jossa yritys kerää rahoitusta suurelta joukolta ihmisiä, yleensä online-alustan kautta. Joukkorahoitus voi olla hyvä vaihtoehto, jos yrityksellä on kiinnostava liikeidea ja potentiaalia saada suuri joukko tukijoita.

Julkiset avustukset ja lainat yrityksen kasvulle

Lisäksi kasvuyrityksen kannattaa tutkia julkisia avustuksia ja lainoja. Muun muassa Business Finland ja ELY-keskus tarjoavat erilaisia tukiohjelmia ja rahoitusta yritysten kasvulle. Nämä avustukset ja lainat voivat auttaa yritystä saamaan tarvittavaa pääomaa ilman suurta kustannusta.

Julkiset avustukset voivat olla erityisen hyödyllisiä innovatiivisille yrityksille, jotka kehittävät uusia teknologioita tai palveluita. Lisäksi julkiset avustukset voivat auttaa yritystä laajentamaan toimintaansa uusille markkinoille tai investoimaan uusiin laitteisiin tai tiloihin.

Kuitenkin julkisten avustusten ja lainojen saaminen voi olla aikaa vievää ja vaatia paljon byrokratiaa. Yrityksen tulee tehdä huolellista selvitystyötä ja valmistella hyvä hakemus, jotta se voi saada tarvittavan rahoituksen.

Oikean rahoitusvaihtoehdon valitseminen yrityksellesi

Valitessaan oikeaa rahoitusvaihtoehtoa kasvavalle yritykselle, on tärkeää arvioida yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Jos yritys tarvitsee nopeaa rahoitusta ja on valmis jakamaan osan omistuksestaan, riskipääoma tai enkelisijoittajat voivat olla hyviä vaihtoehtoja.

Jos yritys tarvitsee pääomaa lyhyen aikavälin projekteihin tai investointeihin, pankkilaina voi olla hyvä vaihtoehto. Jos yritys haluaa ottaa vähemmän riskejä ja hyötyä julkisista avustuksista, kannattaa tutkia julkisia tukiohjelmia ja lainoja. Usein parhaimman tuloksen saa useamman rahoitustavan yhdistelmällä, joka mahdollistaa varsinkin suuremmat investoinnit kasvuun.

Lopullisen päätöksen tekeminen voi olla vaikeaa, ja usein yrityksen tulee harkita erilaisia vaihtoehtoja ja neuvotella rahoittajien kanssa. On tärkeää tehdä huolellista selvitystyötä ja arvioida eri rahoitusvaihtoehtojen etuja ja haittoja ennen päätöksen tekemistä. Eri rahoitusvaihtoehtojen tutkimisessa kannattaa käyttää rahoituksen asiantuntijaa apuna.

Talousosaaminen

Kasvu vaatii vahvaa talousosaamista onnistuakseen. Kannattavastikin kasvava yhtiö on suuressa riskissä epäonnistua, mikäli yhtiön talousjohtaminen on huonoa. Samaan aikaan suomalaisten yhtiöiden yleisin osaamisvaje löytyy talouden osaamisesta.

Kasvavalle yhtiölle on elintärkeää löytää hyvä kumppani, joka pystyy tukemaan riittävän laaja-alaisesti talouden hallinnassa, talousjohtamisessa sekä raportoinnissa ja jolta löytyy ymmärrystä yhtiön liiketoiminnasta sekä omistamisen tavoitteista.

Reaaliaikainen taloustieto

Kasvuyhtiön talouden hallinnassa on tärkeää saada reaaliaikaista taloustietoa. Tämä auttaa tekemään nopeita päätöksiä ja reagoimaan nopeasti mahdollisiin taloudellisiin haasteisiin. Yksi tapa saada reaaliaikaista taloustietoa on käyttää taloushallinnon ohjelmistoja, jotka mahdollistavat taloustiedon seurannan reaaliajassa.

Lisäksi kasvuyhtiön talouden hallinnassa on tärkeää käyttää ennustavia mittareita. Näitä mittareita ovat esimerkiksi budjetointi ja ennustaminen, jotka auttavat ymmärtämään tulevaisuuden taloudellista kehitystä. Budjetointi auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden menoja ja ennustaminen auttaa arvioimaan tulevaisuuden myyntiä ja kassavirtaa.

Kriittiset taloudelliset tunnusluvut

Kasvuyhtiön talouden hallinnassa on tärkeää seurata kriittisiä taloudellisia tunnuslukuja. Nämä tunnusluvut auttavat ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä. Perinteiset mittarit keskittyvät liiketoiminnan volyymin ja kannattavuuden mittaamiseen. On tärkeää muodostaa myös relevantti tehokkuusmittaristo mittaamaan tehtyjen tehostustoimien suoritusta.

Kasvuyhtiön talouden hallinnassa on myös tärkeää seurata kassavirtaa. Kassavirta kertoo yrityksen rahavarojen liikkeistä ja auttaa ymmärtämään yrityksen maksuvalmiutta ja varautumaan lyhyen aikavälin rahoitustarpeisiin.

Verotus ja riskienhallinta

Verosuunnittelu

Kasvuyhtiön talouden hallinnassa verosuunnittelu on tärkeä osa-alue. Yrityksen on tärkeää tunnistaa verotukselliset riskit ja mahdollisuudet sekä suunnitella verotus etukäteen. Tämä auttaa yritystä välttämään ylimääräisiä verokuluja ja mahdollistaa verotuksellisten etujen hyödyntämisen.

Verosuunnittelun tavoitteena on löytää tapoja minimoida yrityksen verokustannuksia laillisia keinoja käyttäen. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi hyödyntämällä verohuojennuksia tai -vähennyksiä, optimoimalla verotuksellisia rakenteita sekä kehittämällä verotusstrategioita.

Yhtiörakenteet

Kasvuyhtiön talouden hallinnassa on tärkeää ottaa huomioon myös yrityksen oikeudelliset rakenteet. Yrityksen tulee noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja varmistaa, että sen toiminta on sopusoinnussa lainsäädännön kanssa.

Yhtiörakenne vaikuttaa myös verotukseen. Yrityksen tulee valita oikea oikeudellinen rakenne, joka vastaa sen liiketoiminnan tarpeita ja mahdollistaa verotuksellisten etujen hyödyntämisen. Lisäksi yhtiörakenteella on vaikutusta omistamisen tavoitteiden toteutumisen todennäköisyyteen ja tehokkuuteen.

Yrityksen oikeudellisten rakenteiden tarkastelu auttaa myös tunnistamaan ja hallitsemaan mahdollisia riskejä ja haasteita, joita yritys voi kohdata.

 

Me Rotiolla olemme valmiita tukemaan sinua kaikissa kasvuun ja omistamisen tavoitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen asiantuntijamme kanssa, niin selvitetään miten voimme auttaa juuri sinua!

Varaa tapaaminen