Etusivu

Yrityksen sukupolvenvaihdos – onko tarvetta muokata yritysrakennetta?

Sanna Kojola
11.12.2020 Yritysjärjestelyt

Etukäteissuunnittelu hyvissä ajoin ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista voi tulevaisuudessa tulla entistä tärkeämmäksi, jos taseen avaaminen palaa verotuskäytäntöön sukupolvenvaihdoksissa.

KHO on 7.12.2018 antanut päätöksen, jossa sukupolvenvaihdoshuojennusta ei sovellettu lääkärin omistaman yhtiön luovuttamiseen lapsille, jotka eivät itse olisi jatkaneet yhtiön varsinaista lääkäriliiketoimintaa mutta kylläkin osallistuneet yhtiön hallituksen toimintaan sen jäseninä.

Mistä yhtiön varallisuus koostuu ja mitä väliä sillä on sukupolvenvaihdoksessa?

Yhtiön varallisuus koostui lähes yksinomaan muusta kuin lääkäriliiketoiminnassa tarvittavasta varallisuudesta. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvien varojen, taulujen ja juhlarahojen arvo oli käypiin arvoihin oikaistuna 93 prosenttia yhtiön taseen bruttoarvosta. Yhtiön varallisuus oli näin ollen melkein kokonaisuudessaan yhtiön elinkeinotoiminnan ulkopuolelle kuuluvaa varallisuutta vaikkakin se oli pääasiassa kertynyt lääkäriliiketoiminnan harjoittamisesta. Varojen ei osoitettu olevan välttämättömiä yhtiön varsinaisen liiketoiminnan jatkamisen tai työpaikkojen turvaamisen kannalta. Yhtiön harjoittama sijoitustoiminta oli myös ilmeisesti melko passiivista.

Näin ollen tapaukseen ei voitu soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennussäännöstä.

Teknisesti ottaen tapauksessa täyttyy huojennuksen soveltamisen edellytykset:

  1. luovutetaan 10 prosenttia yhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista
  2. jatkajat jatkavat yhtiön toimintaa hallituksen jäseninä
  3. lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on enemmän kuin 850€

Kysymys on siitä, onko sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksen tarkoitettu soveltuvan tämän tyyppiseen yhtiöön ja voidaanko tase ns. avata ja jättää yritystoimintaan kuulumaton varallisuus huojennussäännöksen soveltamisen ulkopuolelle. KHO:n antaman päätöksen mukaan näin voidaan toimia.

Mielenkiintoista nähdä palaako taseen avaaminen verotuskäytäntöön sukupolvenvaihdoksissa ja missä määrin näin käy.

Tämä tuo veroasiantuntijoille lisää töitä ja ennakkoratkaisun tarve myös lisääntyy. Samalla etukäteinen suunnittelu hyvissä ajoin ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista tulee entistä tärkeämmäksi.

  • Mitä voimme tehdä, että sijoitustoiminnasta saadaan riittävän laajaa ja aktiivista, että se on liiketoimintaa?
  • Onko tarvetta tehdä yrityksen rakenteeseen muutoksia ennen sukupolvenvaihdosta? Mahdollisesti harkita jakautumista?
  • Kannattaako koko huojennukseen edes vedota?

Mikäli sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lähivuosina, kannattaa sen suunnittelu aloittaa hyvissä ajoin. Tällöin on mahdollisuus muokata yritysrakennetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä.

 

Haluaisitko apua sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä