Etusivu

Tilinpäätöksen jälkeen on hyvä hetki yrityksen arvonmääritykselle

Lauri Louhimaa
14.03.2024 Kirjanpito Palkanlaskenta Yritysjärjestelyt

Useimmille yrityksille kevät on tilinpäätöksen aikaa.

Tällöin yhtiön päättyneestä tilikaudesta luodaan taloudellinen yhteenveto (tilinpäätös), joka tarkastetaan tilintarkastajan toimesta. Tilinpäätöksen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesti tilanteesta. Tällöin on myös hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan yhtiön nykyarvoa, sillä saatavilla on tuoreet ja tarkastetut luvut yhtiöstä.

Miksi oman yhtiön arvosta on hyvä olla tietoinen?

Usein oman auton tai asunnon arvosta saatamme hyvinkin olla tietoisia, mutta oman yhtiön arvo voi olla täysi kysymysmerkki tai vain oma ajatus siitä mitä se voisi olla. Yrittäjälle oma yhtiö on usein merkittävä, ellei merkittävin varallisuuserä. Tämän vuoksi sen arvosta sekä arvonkehityksestä on syytä olla kiinnostunut.

Yhtiön arvon tiedostaminen on tärkeää yhtiön osakkeita tai liiketoimintaa myytäessä, mutta hyötyä saadaan muissakin tilanteissa, muun muassa sukupolvenvaihdoksessa, erilaisissa yritysjärjestelyissä kuten osakevaihdossa sekä silloin kun yhtiön avainhenkilöitä halutaan sitouttaa osakeperusteisesti. Kun yhtiön arvo ja sen todennäköinen kehityssuunta tiedostetaan, on järjestelyitä mahdollista toteuttaa sopivaan ajankohtaan.

Vaikka oman yhtiön myynti tai järjestelyt eivät olisikaan ajankohtaisia, niin yhtiön arvon seuraaminen antaa omistajille tärkeää tietoa. Säännöllisesti toteutettuna arvonmääritys antaa kuvan siitä mihin suuntaan yhtiön liiketoiminta on kehittynyt. Jos yhtiön arvo kehittyy vuosittain tehdyissä arvonmäärityksissä ylöspäin, voidaan havaita, että yhtiön liiketoiminta luo omistaja-arvoa toiminnallaan.  Mikäli arvo taas on kehittynyt alaspäin, on syytä pohtia mitkä ovat olleet syyt tämän kehityksen takana.

Tilinpäätös toimii vankkana pohjana arvonmääritykselle

Tilinpäätös kokoaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta kertovat tiedot tiivistettyyn ja helposti luettavissa olevaan pakettiin. Tiiviistä muodosta huolimatta se sisältää paljon olennaista tietoa, joita hyödynnetään yleisesti käytössä olevissa arvonmääritysmalleissa.

Arvonmäärityksissä käytetyimpiä mittareita ovat yhtiön käyttökate (liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot), nettotulos, kassavirta sekä tasevarallisuus. Nämä kaikki luvut ovat tilinpäätöksestä joko suoraan nähtävissä tai lyhyiden laskutoimituksien avulla laskettavissa. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyvät liitetiedot tarjoavat arvonmäärityksen kannalta olennaista tietoa esimerkiksi tilikauden aikana tapahtuneista poikkeuksellisista tapahtumista ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

Miksi arvonmääritys kannattaa tehdä tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen?

  1. Luvut ovat ajankohtaisia. Arvonmääritys on järkevää toteuttaa mahdollisimman pian tilinpäätöshetken jälkeen. Tällöin luvut ovat ajankohtaisia ja liiketoiminta ei ole todennäköisesti vielä ehtinyt muuttua merkittävästi suuntaa tai toiseen. Mikäli arvonmääritystä venytetään pitkälle tilinpäätöshetken jälkeen, historialukujen luotettavuus vähenee.
  2. Jaksotukset tehdään tilinpäätökseen. Voi olla, että yhtiöissä tehdään jaksotuksia vain kerran vuodessa tai muutaman kerran vuodessa eikä kuukausitasolla, jolloin yhtiön kuukausittainen kirjanpito ei välttämättä anna oikeaa kuvaa yhtiön nykytilasta. Tällaisia tekemättömiä jaksotuksia voivat olla esimerkiksi suunnitelman mukaiset poistot, lomapalkkavelat, varaston muutoksen kirjaus ja projektien osatuloutus. Tilinpäätöshetkeen jaksotukset on tehtävä, jolloin tekemättömät jaksotukset eivät pääse antamaan vääränlaista kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta.
  3. Tilintarkastus lisää lukujen luotettavuutta. Kun yhtiöstä riippumaton tilintarkastaja on tarkistanut tilinpäätöksen, lukujen luotettavuus nousee verrattuna tilikauden aikana tehtyyn arvon tarkasteluun.
  4. Vertailukelpoisuus. Tilinpäätös tehdään tilikausittain (vuosittain), jolloin vertailukelpoinen tieto edellisiltä tilikausilta on saatavilla. Yhtiön kehityksestä on näin helppo päästä perille, kun saatavilla on vertailukelpoista tietoa aiemmilta tilinpäätöshetkiltä. Oman yhtiön lisäksi vertailutiedot ovat saatavilla muista alan yhtiöstä, esimerkiksi kilpailijoista.

Vaikka tilinpäätös tarjoaakin vankan pohjan arvonmääritystä varten, on arvonmäärityksessä tarpeen huomioida myös tilinpäätöksen ulkopuolisia tekijöitä, kuten tulevaisuuden näkymiä, tilauskantaa sekä markkinatunnelmia. Lisäksi erilaisessa tilanteissa olevat yhtiöt arvostetaan usein eri tavoin. Kasvuyrityksen arvo kohdistuu enemmän tulevaisuuden kasvuodotuksiin, kun taas pitkään tasaista tulosta tehneen yhtiön arvoa on helpompi tarkastella historialukuja katsomalla. Arvonmäärityksessä onkin suositeltavaa hyödyntää asiantuntijan apua, joka tuntee markkinan sekä arvonmääritystavat erilaisia tilanteita varten.

 

Me Rotiolla toteutamme arvonmäärityksen tarvitsemaasi käyttötarkoitukseen ja pelkkien numeroiden lisäksi tuomme esiin selkeät perustelut arvonmäärityksen lopputulokselle. Mikäli olet kiinnostunut yhtiösi arvosta, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Selvitä yrityksesi arvo ilmaisen yritysarvolaskurimme avulla!

Ota yhteyttä