Etusivu

Yrittäjän 5 vinkkiä konkurssin välttämiseksi

Anna-Maija Huoviala
12.10.2023 Kirjanpito Yrittäjän huolenpito

Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2023 pantiin vireille 283 konkurssia, mikä on 56 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Erityisesti rakennusalan yrityksillä on tällä hetkellä vaikeat ajat. Esimerkiksi asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni huhti-kesäkuun aikana 58 % verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2022.

Tilanne voi aiheuttaa yrittäjälle toimialasta riippumatta huolta ja stressiä. Yrittäjä voi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin turvatakseen yrityksensä talouden. Poimi alta vinkkimme!

1. Taloushallinto ja budjetointi

Yrityksen talouden tarkka seuranta ja budjetin laatiminen on tärkeää aina mutta erityisesti hankalassa markkinatilanteessa. Ennakointi on kriittistä, jotta mahdollisiin haasteisiin ehtii reagoimaan. Tarkka tieto yrityksen taloushallinnosta helpottaa resursointia ja auttaa esimerkiksi tarpeettomien kulujen tunnistamisessa.

Budjetti auttaa tulevaisuuden suunnittelussa ennustamalla tuloja ja menoja. Näin mahdollisia tulevia taloudellisia haasteita pystyy ennakoimaan. Budjetointi voi myös auttaa välttämään liiallista velkaantumista, kun velan takaisinmaksu on suunniteltu. Hätärahaston sisällyttäminen budjettiin on myös suositeltavaa.

Hyvä taloushallinnon ohjelmisto auttaa talouden seurannassa. Meiltä saat apua myös sopivan ohjelmiston valinnassa ja vaihdossa.

2. Kassavirran hallinta

Kassavirran seuranta ja hallinta on välttämätön työkalu yrityksen talouden suojaamisessa ja rahankäytön priorisoimisessa. Varsinkin jos tulot yrityksessä vaihtelevat, tulisi varmistaa, että yrityksellä on aina riittävästi käteistä päivittäisten kulujen kattamiseen. Kun palkat, vuokrat ja laskut maksetaan ajallaan, eivät maksuvaikeudet kasaannu ja johda jopa velkakierteeseen.

Omat myyntilaskut on tärkeä saada matkaan ajoissa ja tarvittaessa hyödyntää automaattisia muistutus- ja perintäpalveluita tai laskurahoituspalvelua. Jos yrittäjä haluaa keskittyä itse muuhun, voi laskutuksen myös ulkoistaa meille.

3. Riskienhallinta

Yrittäjän on tärkeä tunnistaa ja arvioida yritystoiminnan riskit ennalta sekä laatia suunnitelma niiden hallitsemiseksi ja omaisuuden suojaamiseksi.  Riskienhallintaan on useita keinoja, esimerkiksi riskien hajauttaminen, vakuutukset sekä yrityksen ja yrittäjän erilaiset dokumentit. Riskienhallinta koskettaa laajasti yrityksen eri osa-alueita ja keskusteluapu ulkopuoliselta asiantuntijalta onkin usein tarpeen.

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus sekä tarvittaessa myös osakassopimus onkin hyvä laatia kuntoon viimeistään nyt. Myös yrityksen sopimusasiat kannattaa käydä huolella läpi. Joskus riskienhallintaa voi myös olla yritysjärjestely. Meiltä löytyykin tarvittaessa asiantuntijat myös lakiasioihin ja yritysjärjestelyihin.

4. Hyvä kirjanpitäjä

Hyvä kirjanpitäjä on yrittäjän ehdottomasti tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Yrityksen liiketoiminnan tunteva taloushallinnon ammattilainen on yrittäjän keskustelukumppani ja voi auttaa lukujen tulkitsemisessa, budjetin laatimisessa sekä tekemään päätöksiä esimerkiksi kustannusten nousun viemisessä hinnoitteluun.

Omalta tutulta kirjanpitäjältä kannattaa aina kysyä, jos jokin yrityksen liiketoiminnassa mietityttää. Tämä on suositeltavaa tehdä heti eikä vasta ongelmien kasaannuttua. Jos sinulta vielä uupuu hyvä taloushallinnon kumppani, otathan meihin yhteyttä! Tarvittaessa saat meiltä avuksesi myös controllerin ja veroasiantuntijan palvelut.

5. Liiketoimintasuunnitelma ja skenaariot

Realistinen liiketoimintasuunnitelma yhdessä muiden aiemmin mainittujen keinojen kanssa auttaa yrittäjää olemaan valmiina erilaisiin tilanteisiin. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen myös silloin, jos yritys etsii sijoittajia tai hakee rahoitusta.

Skenaariot ovat erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia tai tapahtumien kulkuja, joita käytetään usein osana liiketoimintasuunnitelmaa. Yrittäjä voi esimerkiksi laatia positiivisen skenaarion, jossa yrityksen myynti kasvaa odotetusti ja negatiivisen skenaarion, jossa myynti laskee. Näin yrittäjä voi valmistautua erilaisiin taloudellisiin haasteisiin sekä reagoida niihin joustavasti. Controllerimme on kirjoittanut aiheesta enemmän aiemmassa artikkelissamme.

 

Yrittäjän on oltava jatkuvasti valppaana ja sopeuduttava muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Erityisesti nyt on tärkeää olla proaktiivinen sekä varautua mahdollisiin vaikeuksiin etukäteen. Koko Rotion tiimi on apunasi, ethän siis jää miettimään asioita yksin!

Ota yhteyttä