Etusivu

Miten varmistaa, että yrityksen kassa riittää

Lauri Louhimaa
24.04.2024 Yrittäjän huolenpito

Viime vuosina ja myös tämän artikkelin kirjoitushetkellä eletään taloudessa epävarmoja aikoja, jolloin useat yritykset joutuvat taistelemaan kassansa riittävyyden kanssa.

Erityisesti näissä ajankohdissa korostuu yhtiön johdon kassanhallintataidot, jotta liiketoiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.

Minkälaisia asioita sitten kannattaa ottaa huomioon kassanhallinnassa ja mitä keinoja parempaan kassanhallintaan on? Näihin kysymyksiin olemme koonneet ajatuksiamme tässä kirjoituksessa.

Kassavirta ja varautuminen heikompiin ajanjaksoihin

Yrityksen kassavirta kuvaa sitä, kuinka paljon yritykselle tulee rahaa myynnin kautta ja kuinka paljon sitä kuluu eri menoeriin. Kassavirtalaskelman tehtävä taas on auttaa yrityksen johtoa hahmottamaan yrityksen tuloja ja menoja sekä valmistautumaan tuleviin menoeriin, jotta liiketoimintaa voidaan ylläpitää sekä investoida sen kehitykseen. Yksi johdon tärkeimmistä tehtävistä onkin huolehtia yrityksen kassavirrasta ja sen riittävyydestä.

Miten onnistua kassanhallinnassa ja kehittää kassavirtaa

On olemassa useita tapoja parantaa yrityksen kassavirtaa, joista osa on nopeampia ja helpompia toteuttaa, kun taas osa vaatii enemmän aikaa ja resursseja. Yrityksen menestyksen varmistamiseksi on tärkeää jatkuvasti seurata sekä kehittää kassavirtaa.

1. Muodosta kassavirtaennuste ja seuraa kassavirtatoteumaa

On tärkeää, että yritykselle laaditaan vähintään kerran vuodessa karkea kassavirtaennuste. Kassavirtaennusteen avulla voidaan paremmin hahmottaa rahavirtoja pidemmällä aikavälillä ja valmistautua tunnistettuihin heikompiin ajanjaksoihin.

Seuraa toteuman ja ennusteen eroja sekä tee niistä havainnot. Jatkossa kassavirran ennustaminen on helpompaa, kun aiemmilta vuosilta on näyttöä ennusteen ja toteuman eroista.

2. Riittävä kassapuskuri

Niin yksityishenkilöllä kuin yritykselläkin on syytä olla kassapuskuri heikompaa ajanjaksoa tai tulevaa investointia silmällä pitäen. Kassapuskurin avulla nukut yrittäjänä tai johtohenkilönä myös yöunesi paremmin.

Käytännössä on havaittu, että riittävä kassapuskuri tulisi olla vähintään 2–4 kuukauden liikevaihdon suuruinen toimialasta riippuen.

Kassapuskurin lisäksi luotollisen tilin avulla voidaan taata yhtiön maksuvalmiutta aloilla, jotka sisältävät kausivaihtelua.

3. Nopea laskutussykli ja lyhyet maksuehdot saamisiin

Kun tuote tai palvelu on laskutusvalmis, pyri laskuttamaan tehty työ mahdollisimman nopeasti.

Pyri neuvottelemaan asiakkaidesi kanssa lyhyet maksuehdot, jotta laskun lähettämisen jälkeen saat rahat nopeasti liiketoiminnan käyttöön

Nämä yhdistettynä mahdollistavat sen, että tehdyn työn jälkeen raha tulee nopeasti yhtiön tilille ja liiketoiminnan ylläpitäminen ei vaadi niin suurta ns. pohjakassaa.

Myyntisaamisia voi myös rahoittaa laskurahoitus- tai factoring palveluiden avulla, ja erääntyneiden laskujen osalta maksumuistutus- ja perintätoimeksiannot kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, jotta rahat saadaan liiketoiminnan käyttöön.

4. Ennakkomaksujen käyttöönotto

Mikäli yritys tekee pitkäkestoisia projekteja tai suuria tilauksia, ennakkomaksujen käyttöönotto nopeuttaa rahojen saamista sekä pienentää riskiä siitä, jos ostaja ei kykene maksamaan lopullista kauppahintaa.

5. Erilaiset vuokra- ja leasingratkaisut

Yksi keino on hyödyntää kaluston ja mahdollisesti kiinteistön osalta vuokra- ja leasingratkaisuja. Tällöin investointien tekeminen on helpompaa ja yhtiön kassaa ei sitoudu niin paljon yhtiön omaisuuseriin.

Toisaalta yhtiön omistuksessa olevan kaluston tai kiinteistön myynti ja siirtyminen vuokra- tai leasingratkaisuihin voi olla nopea ratkaisu tilanteissa, joissa yhtiö tarvitsee lisäkassaa yhtiön liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

6. Muut keinot pidemmän aikavälin kassavirran kehittämiseen

  • Hinnantarkistukset.
  • Ylimääräisten kulujen karsiminen.
  • Tuote- ja palvelusisällön kehittäminen, jotta ne vastaavat asiakkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa.
  • Myynnin kasvattaminen pitkäjänteisesti.
  • Seuraa varastoa ja eri tuotteiden menekkiä. Panosta niihin tuotteisiin, jotka liikkuvat nopeasti varastosta asiakkaalle hyvällä katteella. Mikäli jokin tavara seisoo pitkään varastossa, se sitoo rahaa ja heikentää yhtiön kassavirtaa

 

Me Rotiolla olemme valmiita tukemaan sinua kaikissa kassahallintaan ja kassavirran kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

Ota yhteyttä