Etusivu

Miten yrittäjä voi valmistautua tulevaisuuden muutoksiin?

Sami Lassila
21.10.2022 Ajankohtaista

”Talvi yllätti autoilijat” ei ole tavoiteltu tilanne liiketoiminnassa.

Kuinka rakentaa muutoksiin valmistautunut sekä muutokset kestävä liiketoiminta? Miksi muutoksiin kannattaa varautua ja onko muutoksiin mahdollista varautua? Me rotiolaiset olemme nähneet muutoksen tuomia haasteita liiketoiminnalle ja ratkaisseet yhdessä eri yrittäjien kanssa näitä haasteita. Olemme myös nähneet positiivisten muutosten mahdollisuudet ja antaneet apua mahdollisuuksien tuomaan kehitystyöhön. Melkeinpä kaikkeen voi varautua hyvällä suunnittelulla.

Kaiken suunnittelun lähtökohtana on yrityksen strategia. Yrityksen kannattaa peilata omaa strategiaansa mahdollisiin eri skenaarioihin.  Eri skenaarioiden tuomat muutokset sekä niiden vaikutukset liiketoimintaan luovat tarpeen lähteä luomaan erilaisia kehittämissuunnitelmia. Kehittämissuunnitelmat toimivat liiketoiminannan kehittämisen pohjana. Liiketoiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtä, jota ei kannata unohtaa. Sanonta  ”talvi yllätti autoilijat” ei ole tavoiteltu tilanne liiketoiminnassa.

Kehittämissuunnitelmissa voi varautua eri skenaarioiden tuomiin muutoksiin. Ennen kaikkea on tärkeää luoda vaihtoehtoinen toimintamalli skenaarioiden varalle. Skenaarioita voi ja kannattaakin tarkastella optimistisin ja pessimistisin näkökulmin.

Pessimistiset skenaariot

Matalana pysynyt korkotaso on nousussa. Inflaatio on kasvusuhdanteessa. Pörssikurssit ovat olleet laskussa. Rahtiliikenteessä on ollut häiriöitä. Edellä mainitut ovat muun muassa saaneet aikaan epävarmuutta taloustilanteessa. Lisäksi kasvava työvoimapula, Venäjä kaupan loppuminen sekä materiaalipula ovat saaneet yrityksiä haastavien tilanteiden eteen.

Pessimistisissä skenaarioissa liiketoimintaan vaikuttavat muutokset ovat merkittäviä. Ne vievät liiketoimintaa ei toivottuun suuntaan ja niistä yli pääseminen vaatii toimia. Hyvin valmistautunut yritys on miettinyt ennakkoon vaihtoehtoiset toimintatavat muutoksien varalle ja on täten valmis nopeastikin muuttamaan kurssiaan muutosten rinnalla.

Mikä on tarvittava liiketoiminnan puskurirahasto? Tätä kysymystä pessimistisissä skenaarioissa on syytä pohtia. Joskus tulee eteen sellaisia muutoksia, joihin kukaan ei ole kunnolla osannut varautua, kuten esimerkiksi koronapandemia.  Liiketoiminta-alasta riippuen tarvittavan puskurirahaston suuruus vaihtelee, mutta yleisesti suositeltu rahaston koko on n. 2–3 kuukauden menoja vastaava summa. Liiketoiminta-alasta riippumatta kassavirranhallinta on yksi liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita. Negatiivinen kassavirran kehitys saattaa pakottaa yrityksen aloittamaan sopeuttamistoimet kuten esimerkiksi omaisuuden realisoimisen.

Vaikka tällä hetkellä tulevaisuudessa näkyy kasvavia haasteita, ei kannata unohtaa myöskään mahdollisuuksia, joihin suuret muutokset voivat synnyttää. Esimerkiksi energiakriisin tuoma tahtotila poistua fossiilisesta energiasta luovat lisääntynyttä kysyntää vihreälle energialle.

Optimistiset skenaariot

Edellä mainittu kysynnän lisäys, digitalisaation kehitys sekä yrityskauppojen kasvu ovat muun muassa yrityksen liiketoiminnan noususuhdannetta mahdollistavia asioita. Yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen yrityskaupoilla on nyt otollista, jos yrityksellä on kykyä kasvaa ja taloudellinen tilanneon hyvä. Digitalisaation käyttöönotto ja kehittäminen sekä digitalisaation murrosvaiheeseen mukaan pääsy mahdollistaa pk-yrityksille menestymisen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden muutoksia voi tarkastella myös optimististen skenaarioiden avulla. Tällöin liiketoiminnan tulevaisuuden kehitys on hyvää sekä liiketoimintaa koskevat muutokset ovat monesti tulosta tai yleisesti ottaen yrityksen tilannetta parantavia. Optimististen skenaarioiden toteutuessa yrityksellä ei ole kiire pelastaa liiketoimintaansa vaan isot mahdollisuudet ovat avoinna. Hyvin toimintaansa suunnitelleella yrityksellä on myös tällaiseen tilanteeseen suunnitelmat valmiina, miten toimia. Optimististen skenaarioiden pohjalta tulee suunniteltua omaa liiketoimintaa myös siltä kantilta, että entä jos kaikki ei menekään niin kuin on suunniteltu.  Tällöin on valmistauduttu siihen, että liiketoiminnan riskejä on pyritty hajauttamaan. Optimistisen skenaarion toteutumisen hyödyt kannattaa käyttää hyväkseen, eikä vain tuudittautua nauttimaan tilanteesta. Niin kuin alussa mainitsin, liiketoiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtä.

Hybridiskenaariot

Hybridiskenaariot ottavat huomioon niin optimistiset kuin pessimistiset skenaariot. Näissä skenaarioissa osa optimistisista ja osa pessimistisistä  skenaarioista toteutuu kokonaan tai osittain. Hybridiskenaario on toteutumisen suhteen eri skenaarioista todennäköisin, koska harvoin käy niin että kaikki vain pessimistinen tai optimistinen skenaario toteutuu.

Hybridiskenaarioissa yrittäjän ajattelu ja tuntemus omasta liiketoiminnasta on eniten läsnä skenaariomalleista. Skenaarioissa olettamukset tulevasta perustuvat vahvasti yrittäjän näkemyksiin tulevaisuuden muutoksista.  Hybridiskenaariossa pyritäänkin ottamaan liiketoiminnan jatkumisen kannalta kaikki vaihtoehdot huomioon. Voisikin yleistää, että hybridiskenaario on paras arvaus tulevasta.

 

Lue lisää aiheesta: Omistajastrategia olennaisena osana tavoitteellista yritystoimintaa

Haluaisitko sinäkin saada mielenrauhaa tulevaisuuden varalle? Ota yhteyttä ja varaa 30 minuutin maksuton palaveri, niin rakennetaan ja kehitetään muutoksille valmistautunut liiketoiminta ja jätetään yllätykset taakse yhdessä!

Ota yhteyttä