Etusivu

Näin saat yrityksesi hyvään myyntikuntoon

Veli-Matti Ollikainen
11.12.2020 Yrityskauppa

Milloin on oikea hetki myydä yritys? Onko yritys sellaisessa kunnossa, että se kiinnostaa ostajaa?

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen on prosessi, jossa yritykseen tehdään joko pieni pintaremontti tai suurempi peruskorjaus. Perusasiat laitetaan kuntoon, jotta ostaja kiinnostuu ja yrityksen myyminen onnistuu. Toimenpiteillä parannetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta ja näin helpotetaan kaupan toteutumista.

1. Aloita ajoissa

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen voi tapahtua ennen kuin yksikään ostaja on ilmoittanut ostohalustaan tai vasta sitten, kun potentiaalinen ostaja on jo löytynyt. Ihannetilanteessa myyntikuntoa aletaan hioa jo vähintään pari vuotta ennen suunniteltua yrityskauppaa. Näin helpotetaan ja nopeutetaan kaupan toteutumista sekä saadaan parempi myyntihinta. Jos toimenpiteitä päästään tekemään tarpeeksi ajoissa, myös omistajan ja yrityksen verotus saadaan optimoitua.

2. Yritysrakenne kuntoon

Tyypillisesti yritykseen on kertynyt omaisuutta, jota ostaja ei halua ostaa: sijoituksia, asuntoja, veneitä, puukkoja, puntareita ja putkenpätkiä. Nämä eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan, mutta niillä voi olla arvoa nykyiselle omistajalle. Ennen yrityskauppaa tällainen omaisuus siivotaan yhtiön taseesta pois vaikkapa myymällä tai toteuttamalla yritysjärjestely. Esimerkiksi jakautumisella saadaan eriytettyä myytäväksi tarkoitettu liiketoiminta ja siihen liittyvä omaisuus omaan yhtiöönsä ja muu omaisuus toiseen.

3. Talous kuntoon

Yksinkertaisimmillaan yrityksen taloutta laitetaan kuntoon karsimalla yrityksestä kulut, jotka eivät liity sen liiketoimintaan. Ostaja ei tarvitse turhia sopimuksia eikä palveluita kuten esimerkiksi myyjän henkilökohtaisia eläkevakuutuksia. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos yrityksen taloutta ja sen kannattavuutta kehitetään laajemmin ja pidemmän ajan kuluessa. Tällöin pureudutaan yrityksen toiminnan ytimeen ja selvitetään, miten kannattavuutta voidaan kehittää. Talouden kehittämisessä tarkastellaan ja parannetaan muun muassa

  • kulurakennetta
  • myyntiä
  • kassanhallintaa
  • markkinatilannetta

Hyötynä on yksinkertaisesti se, että kun kannattavuus ja kassavirta kehittyvät, kohoaa samaa tahtia myös kauppahinta. Myös ostaja arvostaa hyvää kassavirtaa.

4. Dokumentaatio kuntoon

Usein eniten organisointia ja päivitystä kaipaa yrityksen paperidokumentaatio, kuten

  • asiakassopimukset
  • osto- ja tilaussopimukset
  • työsopimukset
  • vuokrasopimukset
  • pöytäkirjat
  • viranomaisten kanssa käyty kirjeenvaihto

Ennen yrityksen myymistä varmistetaan, että kaikki liiketoiminnassa tarvittavat asiakirjat ovat olemassa, juridisesti oikeassa muodossa ja tallennettuina. Jos niitä ei ole, ne hankitaan ja tehdään, tai jos ne ovat puutteellisia, ne päivitetään.

Ilman ajantasaista dokumentaatiota yrityksen myyminen vaikeutuu huomattavasti ja ostajan sekä myyjän vastuut jäävät epäselviksi.

Huonoimmillaan puutteellinen dokumentaatio voi johtaa siihen, että myyjä joutuu palauttamaan osan kauppasummasta, jos väitettyä dokumenttia ei yrityskaupan jälkeen löydykään. Toisaalta hyvin tehty dokumentaatio helpottaa ostopäätöksen tekemistä ja yrityksen siirtämistä ostajalle.

Jos siis suunnittelet myyväsi yrityksesi joskus tulevaisuudessa, aloita myyntikunnon hiominen ajoissa. Jos taas olet jo saanut ostotarjouksia tai aloittanut kauppaneuvottelut, on vielä aikaa laittaa kuntoon kriittisimmät asiat. Näin varmistetaan kaupan onnistuminen ja paras mahdollinen myyntihinta.

 

Tarvitko kaveria arvioimaan yrityksesi myyntikuntoa? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä