Etusivu

Yritysjuristien sesonkiaika on juuri nyt meneillään

Janne Niemi
07.10.2021 Ajankohtaista

Työelämässä on tietysti nykyisin jokseenkin aina kiire. Kiireen määrä kuitenkin vaihtelee. Yksi yritysjuristien sesongeista on juuri meneillään ja monenlaista mielekästä työtä tehdään isompien ja pienempien asiakasyritysten kanssa.

Toki talouden noususuhdanne ja yrittäjien ikääntymisestä seuraava yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten rypäs pitävät jo sinällään hyvät asiantuntijat työllistettyinä.

Jokavuotisen elo-syyskuun sesongin taustalla on se, että useimmilla yrityksillä on tilikautena kalenterivuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yrityksessä on tarkoituksena tehdä esimerkiksi rakennejärjestelyjä siten, että ne pannaan täytäntöön tilikauden vaihtuessa, on tällaiset järjestelyt tyypillisesti laitettava vireille viimeistään elokuun lopulla. Esimerkiksi yhtiöiden sulautumisiin ja jakautumisiin liittyy kolmen kuukauden kuulutusaika yhtiön velkojille, joten jos yrittäjänä suunnittelet näin lokakuun alussa tytäryhtiösi sulauttamista emoyhtiöön 31.12., niin eipä onnistukaan enää.

Pääsyy elo-syyskuun sesongille on se, että useimmilla yrityksillä on tilikautena kalenterivuosi. Tämä johtuu siitä, että jos yritys haluaa tehdä esimerkiksi rakennejärjestelyjä niin, että ne laitetaan käytäntöön tilikauden vaihtuessa, on tällaiset järjestelyt tyypillisesti aloitettava viimeistään elokuun lopulla.

Ennakkoratkaisupäätökset kannattaa hakea tarpeeksi ajoissa

Toinen sesongin taustatekijä ovat verohallinnolta haettavat ennakkoratkaisupäätökset. Mikäli yrityksessä suunniteltuun toimenpiteeseen liittyy verotuksellista epävarmuutta tai toimenpiteen veroseuraamukset ovat potentiaalisesti merkittäviä, on suunniteltujen toimenpiteiden verotuskohtelu hyvä varmistaa etukäteen verohallinnolta haettavan ennakkoratkaisupäätöksen avulla. Ennakkoratkaisupäätöksiä haetaan esimerkiksi sukupolvenvaihdosten verotuskohtelun tai vaikkapa konsernirakenteen muodostamisesta aiheutuvien veroseuraamusten varmistamiseksi ennen järjestelyn toteuttamista. Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat verottajan sisäisten kiireiden mukaisesti. Tyypillisesti elo-syyskuussa laadittuihin verotuksen ennakkoratkaisuhakemuksiin ehditään saamaan verohallintoa sitovat päätökset siten, että järjestelyt on mahdollista toteuttaa ennen kalenterivuoden päättymistä.

Verohallinnolta haettavat ennakkoratkaisupäätökset ovat toinen sesongin taustatekijä. Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat verottajan sisäisten kiireiden mukaisesti, mutta tyypillisesti elo-syyskuussa laadittujen hakemusten järjestelyt on mahdollista toteuttaa ennen kalenterivuoden päättymistä.

 

Työt eivät toki pääty elo-syyskuun sesonkiin, vaan monenlaisia pienempien ja suurempien yritysten asioita hoidetaan pitkin vuotta. Kalenteriin mahtuu kuitenkin aina lisää töitä ja soittamalla saat tarkempaa tietoa teillä suunnitteilla olevien järjestelyjen toteuttamisvaihtoehdoista ja -kustannuksista.

Ota yhteyttä