Etusivu

Suunnitelmissa sukupolvenvaihdos? Minimoi verotus järkevästi

Veli-Matti Ollikainen
10.12.2020 Verosuunnittelu

Hyvin toteutetussa yrityksen sukupolvenvaihdoksessa veroja ei tarvitse maksaa juuri lainkaan.

Hyvällä suunnittelulla verokustannus ei muodostu esteeksi yrityksen siirtämiselle ja liiketoiminnan jatkamiselle. Myös mahdollisen kauppahinnan maksun osapuolet voivat sopia edulliset maksu- ja lainaehdot.

Vanhemman verojen minimointi

Vanhemman verotuksen suunnittelua varten tulee tietää, haluaako hän sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahaa itselleen vai ei.

  • Jos vanhempi haluaa sukupolvenvaihdoksessa rahaa, vanhemman ja lapsen välille tehdään kauppa.
  • Jos vanhempi ei halua rahaa itselleen, koko yritys lahjoitetaan.

Lapsen verojen minimointi

Jotta lapsen veroja voidaan minimoida, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

  • Yhtiö on elinkeinotoimintaa harjoittava. Esimerkiksi passiivinen sijoitustoiminta yhtiön kautta ei riitä.
  • Lapselle siirtyy vähintään 10 %:n omistusosuuteen oikeuttava määrä osakkeita.
  • Lapsen pitää jatkossa toimia vähintään yhtiön hallituksessa.

Lahjaluontoinen kauppa alentaa kauppahintaa

Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, käytetään usein lahjaluontoista kauppaa. Tällöin kauppahinta tai muu vastike on enintään 75 % yrityksen käyvästä hinnasta. Jos kauppahintana käytetään yli 50 %:a yrityksen käyvästä arvosta, lahjavero pystytään huojentamaan täysin. Näistä syistä yhtiön arvon määrittäminen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on tärkeää.

Lahjaluontoinen kauppa ei tarkoita täysin vapaata alennusmyyntiä, vaan perustuu tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa oleviin tarkkoihin sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeviin säännöksiin. Jos sukupolvenvaihdoshuojennuksiin ei huomaa vedota tai niiden tulkintaa ei tunne kunnolla, verohyöty jää pahimmillaan saamatta.

Oikein toteutetussa lahjaluonteisessa kaupassa kumpikaan ei maksa veroja

Jotta vanhemman ei tarvitse maksaa veroja lahjaluontoisessa kaupassa

  • hänen on pitänyt omistaa yhtiön osakkeet yli 10 vuoden ajan,
  • kerralla pitää luovuttaa vähintään 10 %:n omistusosuuteen oikeuttava määrä osakkeita,
  • luovutus täytyy tehdä tietynlaisessa sukulaisuussuhteessa oleville henkilöille. Nämä on lueteltu tuloverolaissa ja niitä ovat paitsi lapsi, myös esimerkiksi lapsenlapsi ja sisarus (termit vanhempi ja lapsi on siis otettu tähän kirjoitukseen vain selvyyden vuoksi).

Myös lapsen osalta lahjaluontoinen kauppa on verotuksellisesti edullinen, koska lahjan osuus ns. huojennetaan. Suomeksi, lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Kauppahinnan maksuehdot voidaan sopia edullisiksi

Vaikka lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa, kauppahinta tulee tietenkin maksaa normaalisti. Vanhempi ja lapsi voivat kuitenkin sopia maksusta haluamallaan tavalla. Kauppahintaa ei ole pakko maksaa heti, eikä velaksi jäävälle kauppahinnalle välttämättä tarvitse sopia korkoa.

Tavallisesti kauppahintaa lyhennetään tulevien vuosien aikana yhtiöstä saaduilla osinkotuloilla. Tällöin lapsen ei tarvitse marssia ensimmäisenä pankkiin hakemaan lainaa.

Sukupolvenvaihdos on siis tarkkaa hommaa, mutta oikein toteutettuna verohyöty ja säästö on suuri. Mikä tärkeintä, yritystoiminnan jatkuminen on mahdollista.

 

Mietityttääkö sukupolvenvaihdos? Kysy lisää, lupaamme vastata selkokielellä!

Ota yhteyttä