Etusivu

Osakassopimus, aivan turha paperi?

Antti Ollakka
11.12.2020 Yrittäjän huolenpito

Osakassopimuksen ideana on tehdä pelisäännöt siihen, miten yrityksessä ja osakkaiden kesken toimitaan. Miten ja millä hinnalla osakkeita myydään, kun joku osakkaista haluaa luopua niistä? Millainen työntekovelvoite ja palkkaus osakkailla on? Mitä tehdään, jos joku osakkaista sairastuu vakavasti?

Jokainen osakassopimus räätälöidään kuin mittatilausvaate, juuri käyttäjälleen sopivaksi. Siinä sovitaan juuri niistä asioista, jotka ovat teidän yrityksellenne tarpeellisia. Kun yrityksen pelisäännöt ovat selvät, te voitte keskittyä olennaiseen, eli bisneksen pyörittämiseen.

Mitkä ovat osakassopimuksen hyödyt?

Osakassopimuksella voitte varautua riskeihin ja muutoksiin. Sen avulla voitte ehkäistä keskinäisiä riitoja ja se helpottaa erimielisyyksien selvittelyssä. Kun olette etukäteen sopineet esimerkiksi siitä, miten teette päätöksen, kun olette erimielisiä, ei päätöksenteosta tarvitse tapella. Yrityksen toiminta ei myöskään jumiudu siihen, ettei päätöksiä saada tehtyä.

Osakassopimus on yksityinen. Siinä voitte sopia keskinäisistä asioistanne niin, ettei sisältöä pääse näkemään kukaan muu. Yhtiöjärjestyksessäkin sovitaan toki joistakin yrityksen asioista. Mutta koska yhtiöjärjestys on julkinen, siinä ei ole järkevää sopia asioista, joita ette halua muiden nähtäville.

Osakassopimus on myös joustava, koska se muokataan jokaisen yhtiön tarpeisiin. Sen sisällölle tai muodolle ei ole mitään vaatimuksia, vaan voitte tehdä siitä juuri oman näköisenne.

Millainen on hyvä osakassopimus?

Hyvä osakassopimus sisältää juuri teidän yrityksenne kannalta tärkeät asiat. Osakassopimuksessa painotetaan erilaisia asioita riippuen mm. yrityksenne koosta, toimialasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kun kaksi osakasta pyörittävät raksafirmaa, jonka tarkoitus on pysyä pienenä ja elättää osakkaat, osakassopimus on aivan erilainen kuin vauhdilla kasvavan ja pääomasijoittajia hakevan it-firman sopimus.

Hyvä osakassopimus on kirjallinen. Voitte tehdä sen myös suullisesti, mutta kirjallisesta saatte tarkistettua asiat vielä vuosien päästä. Vältytte turhilta erimielisyyksiltä, koska kirjoitetun sopimuksen tulkitseminen on huomattavasti helpompaa kuin osakkaiden muistin varaan jätettyjen asioiden.

Mikä on osakassopimuksen sisältö?

Tavallisesti osakassopimuksessa sovitaan muun muassa:

 • Miten yhtiötä rahoitetaan, pitääkö osakkaiden rahoittaa yhtiötä ja kuinka paljon?
 • Milloin ja kuinka paljon jaetaan osinkoja?
 • Pitääkö kaikkien tehdä työtä yritykselle ja mitä tehdään, jos joku ei teekään työtä niin kuin sovittiin?
 • Miten ja millä hinnalla osakas voidaan ostaa ulos, jos hän itse haluaa luopua osakkeistaan tai osakkaiden välille tulee riitaa?
 • Voiko kuka tahansa osakkaista myydä omat osakkeensa, milloin tahansa, kenelle tahansa, ja millä hinnalla tahansa?
 • Saavatko osakkaat työskennellä kilpaileviin yhtiöihin tai omistaa sellaisia, millä ehdoilla?
 • Mitä jos joku osakkaista kuolee tai sairastuu vakavasti?
 • Miten erilaiset päätökset tehdään?

Samalla yhtiössä kannattaa tarkastaa

 • yhtiöjärjestyksen sisältö, jotta ne osakassopimuksen kanssa täsmäävät ja täydentävät toisiaan.

Useimmiten tehdään myös

 • edunvalvontavaltuutukset, joissa kukin osakas valtuuttaa jonkun muun huolehtimaan yrityksen asioista hänen puolestaan, jos hän itse sairastuu eikä pysty niistä huolehtimaan;
 • avioehdot, joissa sovitaan, onko osakkaiden puolisoilla avio-oikeutta yrityksen osakkeisiin;
 • testamentit, joissa kukin osakas päättää omaisuutensa, myös yrityksen osakkeiden tai niistä saatavan myyntihinnan, jakamisesta kuolemansa jälkeen.

Tällä sopimuspaketilla hallitsette jo todella hyvin paitsi yrityksen omistukseen ja toimintaan liittyviä, myös henkilökohtaisia riskejä.

Kun osakassopimus on hyvin tehty, teidän ei tarvitse tapella turhaan ja tiedätte, ettei yrityksenne toiminta jumiudu. Voitte keskittyä tärkeimpään, eli bisnekseenne.

 

Laitetaanko osakassopimus kuntoon teillekin? Ota yhteyttä, niin aletaan hommiin.

Ota yhteyttä