Etusivu

Yrittäjä, luo mielenrauhaa osakassopimuksen, edunvalvontavaltuutuksen ja testamentin avulla!

Aino Marttinen
25.05.2022 Yrittäjän huolenpito

Miksi osakassopimus, edunvalvontavaltuutus tai testamentti ovat yrittäjän riskienhallinnan kannalta tärkeitä asiakirjoja? Miksi niiden laatimiseen asiantuntijan avulla kannattaa satsata? Vastaus on mielenrauha.

Hoitamalla perusasiakirjat kuntoon, yrittäjä paitsi varautuu mahdollisiin tulevaisuuden riskeihin, myös saa itselleen mielenrauhan. Näin ollen mitä jos -ajatuksilta jää tilaa jollekin olennaisemmalle, ja arkea voi elää edes hieman seesteisemmin.

Osakassopimus määrittää osakkeenomistajien yhteiset pelisäännöt

Osakassopimus on asiakirja, jolla osakeyhtiön osakkeenomistajat sopivat oikeuksista ja velvollisuuksista niin toisiaan kuin yritystäkin kohtaan. Se helpottaa yhtiön johtamista luomalla yhteiset pelisäännöt. Kun kaikilla yhtiön osakkailla on yhtäläinen näkemys yrityksen johtamiseen liittyvistä keskeisistä asioista, vältytään helpommin erimielisyyksiltä. Osakassopimus on siis kaikkien etu. Aina kun osakkeenomistajia on enemmän kuin yksi, on osakassopimuksen huolellinen laatiminen suositeltavaa. Kun jokainen tietää paikkansa ja asemansa, yhtiön pyörittäminen yhdessä helpottuu ja selkiytyy. Jos erimielisyystilanteita ilmenee, on ajantasainen osakassopimus apuna riitojen sopimisessa ja ratkaisuiden löytämisessä.

Osakassopimus tuo selkeyttä ja helpottaa yhtiön pyörittämistä.

Varaudu ennakkoon edunvalvontavaltuutuksen avulla

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on tärkeää jokaiselle, mutta erityisen merkityksellistä yrittäjälle, sillä se tukee yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta. Sen laatimalla henkilö vahvistaa itsemääräämisoikeuttaan sellaista hetkeä silmällä pitäen, jolloin hän ei enää itse pysty hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus on ainoa mahdollisuus päättää itse, kuka omia tai yrityksen asioita tarvittaessa hoitaa, ja kuinka niitä hoidetaan.

Ilman edunvalvontavaltuutusta asioita hoitamaan määrätään tarvittaessa täysin ulkopuolinen taho. Tämä harvoin on kenenkään ensisijainen toive. Lisäksi ulkopuolisen edunvalvojan kanssa asioiden hoitaminen on usein vaikeampaa, hitaampaa sekä joustamattomampaa. Näin ollen sen sijaan, että edunvalvontavaltuutuksen kohdalla kysytään miksi, voidaankin kysyä, miksi ei.

Jos tahtoo itse päättää, miten henkilökohtaiset sekä omistamansa yrityksen asiat hoituvat, kun ei enää itse niihin pysty vaikuttamaan, on edunvalvontavaltuutuksen huolellinen laatiminen ainoa oikea ratkaisu.

Testamentin avulla pystyy määrittämään niin henkilökohtaisen kuin yritysomaisuuden jakautumisen

Testamentti on ainoa tapa määrätä siitä, kuinka tahtoo omaisuutensa jakautuvan kuolemansa jälkeen. Sen laatimalla voi määritellä, millä tavalla jälkeen jäävä omaisuus jakautuu, ja kenelle se ylipäätään menee. Vaikka lainsäädäntö määrääkin rintaperillisten perimisoikeudesta, kaikkea omaisuuttaan ei heille tarvitse jättää. Lisäksi testamentilla voi esimerkiksi määritellä, haluaisiko tietyn liiketoimintakokonaisuuden siirtyvän tietylle rintaperilliselle, tai toivoisiko osan omaisuudestaan menevän esimerkiksi hyväntekeväisyyteen.

Mikäli testamenttia ei ole laadittu, jakautuu jälkeen jäänyt henkilökohtainen ja yritysomaisuus perintökaaren mukaan. Avoliittotapauksessa testamentti on käytännössä ainoa tapa turvata avopuolison asema, sillä perintökaari ei sitä tee. Ilman testamenttia avopuoliso ei saa lain mukaan edesmenneeltä puolisoltaan mitään. On myös hyvä huomata, että mikäli henkilö ei ole naimisissa, hänellä ei ole rintaperillisiä tai muita sukulaisia, eikä hän ole tehnyt testamenttia, omaisuus menee viimekädessä valtiolle, sillä perintökaaren mukainen perimisoikeus ei ulotu loputtomiin, ja esimerkiksi serkku ei enää lain mukaan ole oikeutettu perintöön.

 

Haluaisitko sinäkin saada mielenrauhaa yrityksesi pyörittämiseen? Ota yhteyttä, niin hoidetaan asiakirjat kuntoon ja jätetään mitä-jos kysymykset taakse yhdessä!

Ota yhteyttä