Etusivu

Verovalvonnan painopistealueet vuodelle 2023

Toni Määttä
23.03.2023 Yrittäjän huolenpito

Verohallinto on julkaissut helmikuun alussa tiedotteen, jossa se kertoo verovalvonnan painopistealueet vuodelle 2023. Linkki tiedotteeseen löytyy tästä.

Mihin verottajan huomio kiinnittyy vuonna 2023?

Verohallinto kiinnittää tänä vuonna erityistä huomioita sosiaali- ja terveysalan arvonlisäverokäytäntöihin sekä ravintola-alaan. Sote-alalla mielenkiinto kohdistuu erityisesti arvonlisäverollisen ja arvonlisäverottoman toiminnan rajanvetoihin. Lisäksi ravintola-alalle on luvassa valtakunnallinen valvontaprojekti, jonka seurauksena odotettavissa on satoja verotarkastuksia eri puolilla Suomea. Valvonta kohdistuu erityisesti pieniin ja keskisuuriin ravintola-alan yrityksiin.

Lisäksi verohallinto tulee kiinnittämään erityistä huomiota virtuaalivaluuttojen myyntivoittoihin sekä erilaisten alustojen (asuntojen lyhytaikainen vuokraustoiminta, ruokalähetit yms.) kautta saatuihin tuloihin. Eri alustojen kautta saatujen tulojen osalta on tärkeää muistaa itse ilmoittaa saadut tulot ja niihin kohdistuvat vähennyskelpoiset kulut veroilmoituksella.

Yksi mielenkiintoinen painopistealue ovat yritykset, joissa on tehty yritysjärjestelyjä tai osakeluovutuksia. Valvontaa kohdistetaan todennäköisesti erityisesti yrityksen ja osakkaan välisiin oikeustoimiin. Lähtökohtana yrityksen ja osakkaan välisissä oikeustoimissa on se, että sen tulee tapahtua markkinaehtoiseen hintaan. Jos yritys ostaa osakkaalta esimerkiksi omia osakkeitaan ylihintaan, voidaan käyvän hinnan ylittävä osuus kauppahinnasta katsoa peitellyksi osingoksi. Peitelty osinko on nykyisin kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Miten verovalvonnan kohteet valikoidaan?

Verovalvonnan kohteet valikoidaan muun muassa verohallinnon oman riskianalyysin perusteella. Verohallinto analysoi eri lähteistä tulevia tietoja ja valitsee kohteet sen perusteella. Verovalvonnan kohteeksi joutuminen ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että veroasiat olisi hoidettu väärin tai että luvassa olisi suuret veroseuraamukset. Asiantuntijan puoleen kannattaa kuitenkin kääntyä varsin pienellä kynnyksellä.

Miten toimia verotarkastuksen osuessa omalle kohdalle?

Mahdollisen verotarkastuksen osuessa omalle kohdalle, on suositeltavaa turvautua asiantuntijan apuun. Asiantuntija kannattaa ottaa mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin verotus saadaan käsiteltyä oikein jo heti verotarkastuksen yhteydessä, eikä pitkäkestoiseen oikaisuvaatimusprosessiin ole välttämättä tarvetta lähteä.

Verotarkastukset ovat monesti varsin laaja-alaisia ja ne koskettavat useita verolajeja. Verotarkastuksen yhteydessä annettavien vastineiden laatiminen vaatii laajaa ymmärrystä verotuksesta, joten ne on suositeltavaa jättää asiantuntijan laadittavaksi.

 

Jos tarvitset apua verotarkastuksen tai muun verotuksellisen asian hoidossa, ole meihin rohkeasti yhteydessä! Kokeneet asiantuntijamme avustavat läpi koko prosessin, jolloin sinulle jää enemmän aikaa keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen.

Ota yhteyttä