Etusivu

Omistajastrategian avulla saavutat yrityksen omistamisen tavoitteet

Tommi Salminen
17.05.2023 Ajankohtaista Yritysjärjestelyt

Yrittäjä, mitä tavoittelet yrityksesi omistajuudella? Millä edellytyksillä yritystäsi on mahdollista omistaa?

Osakeyhtiölaki asettaa yhtiön toiminnan tarkoitukseksi tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tämän tarkoituksen toteutumiseksi yhtiön liiketoiminnalle saatetaan asettaa tavoitteita, joiden perusteella sen liikevaihto kasvaisi kannattavasti turvaten samalla yhtiön maksukykyisyyden ja rahoituskelpoisuuden. Kaiken tämän ristiaallokon keskellä yrittäjä ei välttämättä pysähdy miettimään mitkä hänen omat tavoitteensa ovat yhtiön omistamisessa.

Yksinkertaistettuna kysymys on siitä, onko yrittäjällä seuraavaksi tarkoitus pukea osto- tai myyntihousut jalkaan ja mikä on pukeutumisen aikataulu. Yhtenä vaihtoehtona saattaa toki olla myös yrityksen siirtäminen jälkikasvulle, mutta siinäpä ne perusvaihtoehdot ovat: viimeisessä asusteessamme kun ei taskuja tule olemaan. Onpa omistajuuden tavoite sitten mikä tahansa, tulee yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta pidettävä alati huolta, jotta todennäköisyydet tulevaisuuden yrityskaupoille olisivat mahdollisimman korkeat ja perheyhtiöissä puolestaan olisi seuraavalla sukupolvella mahdollisimman hyvät lähtöasetelmat omalle yrittäjätaipaleelle. Tämä edellyttää usein myös ennakoivien yritysjärjestelyiden toteuttamista tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.

”Tavoitteellinen omistaminen luo pohjan tavoitteelliselle liiketoiminnalle.”

Millä käytännön toimenpiteillä voidaan toteuttaa omistajastrategiaa?

Lähdetään liikkeelle puhtaasti yhtiön omistajuuden turvaamisesta. Jos omistat yrityksesi yksin, pidä omat perheoikeudelliset asiakirjasi (testamentti, avioehto ja edunvalvontavaltakirja) aina ajan tasalla! Jos omaat yhtiökumppaneita, laadi heidän kanssaan selkeät omistajuuden pelisäännöt niin osakkaiden työntekovelvoitteiden, uusien osakkaiden mukaanoton, yksittäisen osakkaan poislunastuksen tai koko yhtiön osakekannan myynnin osalta. Tämä kaikki on mahdollista sopia juridisesti pätevällä tavalla vain ja ainoastaan oikeanlaisen osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muodostamalla kokonaisuudella.

”Ensimmäinen askel on yhtiön omistajuuden suojaaminen.”

Yrittäjän ei kannata jäädä liian kauan yksin hänen omien ajatustensa kanssa. Kannustan hankkimaan yritystaipaleelle kumppaniksi sellaisen sparraajan, joka kykenee tarvittaessa myös haastamaan yrittäjää esimerkiksi erilaisiin murrostilanteisiin liittyvien suunnitelmien ja laskelmien osalta. Mahdollista on nimetä yhtiön hallitukseen sellainen henkilö, joka ei omista yhtiön osakkeita (hallituksen ns. ulkopuolinen jäsen). Hänellä ei välttämättä tarvitse olla edes yhtiön toimialaan liittyvää asiantuntemusta, vaan hallituksen jäsenen erityisosaamisen avulla yrittäjä ja yritys voi saada käyttöönsä lisää taloudellista osaamista. Samalla hallitustyöskentely saa pk-yrityksen hallinnossa ja päätöksenteossa oman tärkeän roolinsa, jota aiemmin ei välttämättä ollut lainkaan.

Yhtiöiden rakennejärjestelyt (esimerkiksi osakevaihto, liiketoimintasiirto, jakautuminen, sulautuminen ja avainhenkilöiden sitouttaminen) saatetaan helposti mieltää pelkiksi abstrakteiksi käsitteiksi, joita tarvitsevat vain ”isommat yritykset”, mutta tarve niiden toteutukselle konkretisoituu yhtiön koosta riippumatta hyvinkin helposti juuri aktiivisen omistusstrategian myötä.

Rakennejärjestelyjen avulla voidaan saada täsmälääkettä vaikka seuraaviin tarpeisiin:

  • Kuinka yritys tai sen liiketoiminta saadaan myyntikuntoon ja siten todennäköisemmin kaupaksi paremmalla hintalapulla
  • Kuinka yrityksen liiketoimintariski saadaan kapseloitua erilleen yhtiön muusta omaisuudesta
  • Kuinka yrityksen rahoituskelpoisuutta voidaan parantaa ja siten mahdollisia yrityskauppojakin toteuttaa
  • Kuinka ostettu liiketoiminta kannattaa integroida osaksi olemassa olevaa liiketoimintaa
  • Kuinka yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeät työntekijät voidaan tehokkaasti sitouttaa työnantajaansa
  • Kuinka sukupolvenvaihdos voidaan verotuksellisesti tehokkaasti ja perintösuunnittelun kannalta järkevästi toteuttaa
  • Kuinka yrittäjän ja yrityksen verotusta voidaan optimoida

”Seuraava askel on yrittäjän luottamuksen ansaitsevan kumppanin löytäminen.”

Ottaen huomioon omistajastrategiassa käsiteltävät henkilökohtaiset asiat, on järkevää ottaa mukaan ulkopuolinen avustaja. Näin saat objektiivisen näkemyksen yrityksesi nykytilasta sekä pitkän aikavälin tavoitteistasi. Me Rotiolla olemme erikoistuneet räätälöityjen omistajastrategioiden laatimiseen, jotka vastaavat sinun erityistarpeitasi.

 

Lue lisää aiheesta: Miten yrittäjä voi valmistautua tulevaisuuden muutoksiin?

Nyt voit lopettaa etsimisen: ole meihin yhteyttä niin otetaan oikeat askeleet yhdessä!

Ota yhteyttä