Etusivu

Näin teet avioehdon ja pienennät yritystoiminnan riskejä

Sanna Kojola
29.06.2023 Yrittäjän huolenpito

Yritysomaisuudesta tehdyllä avioehdolla turvataan yritystä ja varmistetaan, että yritystoiminta jatkuu entiseen malliin yrittäjän avioerosta huolimatta.

Mitä hyötyä avioehtosopimuksesta on?

Ajatellaanpa tilannetta, jossa yrityksen yksi osakas eroaa puolisostaan, eikä hänellä ollut ex-puolisonsa kanssa avioehtoa. Ex-puolisolla on avio-oikeuden vuoksi oikeus saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta, mahdollisesti siis myös yrityksestä.

Jos yrityksellä on jo arvoa, yrittäjäpuoliso voi joutua maksamaan ex-puolisolleen tasinkona tuntuvan summan.

Pahimmillaan yrittäjä voi esimerkiksi joutua myymään osan osakkeistaan tai ottamaan lainan, jotta voi maksaa tasingon. Yritys voi myös saada ex-puolisosta uuden osakkaan, jos yrittäjä joutuu luovuttamaan tasinkona yrityksen osakkeita. Ex-puolison kanssa yrityksen pyörittäminen ei välttämättä ole helppoa, eikä hän ehkä tunne yrityksen bisnestä, toimialaa tai yrittäjyyden kommervenkkejä ylipäätään.

Yritysomaisuutta koskevalla avioehdolla voidaan estää tällaiset tilanteet. Kun yritysomaisuudesta on tehty avioehto, yrityksen omistus säilyy yrittäjäpuolisolla ja yrityksen toiminta voi jatkua normaalisti.

Avioehdon voi rajata koskemaan vain yritysomaisuutta

Avioehtosopimuksia on monenlaisia. Hyvin tavallista on rajata sopimus koskemaan vain yritysomaisuutta. Tällöin avio-oikeudesta rajataan pois vain yhtiö. Kaikki muu omaisuus, kuten autot, mökit, veneet ja moottorikelkat jäävät edelleen normaalisti puolisoiden avio-oikeuden alaiseksi. Avioehdon sisältö suunnitellaan kuitenkin aina yksilöllisesti.

Avioehdon voi rajata koskemaan vain avioeroa

Avioehto tehdään usein koskemaan vain avioerotilannetta. Tällöin yritys jää avio-oikeudesta pois vain, jos yrittäjäpuoliso eroaa. Mutta jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, avio-oikeus säilyy normaalisti.

Jos avioehto tehdään vain avioeron varalle, on tärkeä varmistaa, että yrityksellä on kuolemantilanteita varten oikeanlaiset vakuutukset ja muut asiakirjat. Vakuutuskorvausten avulla yrityksen osakkeet voidaan lunastaa kuolinpesältä takaisin, leski saa hänelle kuuluvan osan ja yritystoiminta voi jatkua.

Osakkaiden keskinäisilla sopimuksilla ei ole merkitystä puolisoiden välillä

Monesti osakkaat sopivat keskenään siitä, että jokainen tahollaan tekee yritysomaisuutta koskevan avioehdon. Osakkaat voivat keskenään sopia myös siitä, että avioeron myötä maksettavaksi tuleva tasinko suoritetaan muuna kuin yrityksen osakkeina.

Pelkillä osakkaiden keskinäisillä sopimuksilla ei ole kuitenkaan juridista merkitystä puolisoiden välillä. Ne eivät sido aviopuolisoita, kun heidän omaisuuttaan aletaan jakamaan. Siksi jokaisen osakkaan on todella tehtävä avioehtosopimus ja rekisteröitävä se maistraattiin.

Samalla kuntoon koko yrityksen sopimuspaketti

Vaikka avioehtosopimuksella on usein ikävä kaiku, se on käytännössä erittäin tarpeellinen. Se on hyvä keino varmistaa yritystoiminnan jatkuminen, vaikka joku osakkaista eroaisi puolisostaan.

Avioehdon kanssa yhtä aikaa kannattaa laittaa kuntoon yrityksen vakuutukset ja osakassopimus, tarkistaa yhtiöjärjestys ja mahdollisesti laatia testamentti.

Tällä paketilla yrityksen toiminnan jatkuminen saadaan turvattua tehokkaasti ja juridisesti pätevästi.

 

Tarvitsetko selkokielisiä neuvoja avioehdon tai muun sopimuksen laatimiseen? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä