Etusivu

Vinkkejä yrityskauppaan

Antti Ollakka
10.12.2020 Yrityskauppa

Yrityskauppaprosessin aikana myyjän ja ostajan intresseistä neuvotellaan ja niitä sovitellaan yhteen.

Kaikki alkaa sillä, että yritys hinnoitellaan molemmille sopivaksi ja yrityskaupan verotus suunnitellaan huolella.

Minkä arvoinen yritys on?

Tavallisesti yrityskaupan alkuvaiheessa myyjä ajattelee yrityksensä olevan todellista arvokkaampi. Yritykseen on vahva tunneside ja mielikuva saattaa olla, että yritys tuottaa erinomaisesti. On esimerkiksi yleistä, että yrittäjä on nostanut itselleen normaalia pienempää palkkaa ja yrityksen tuottavuus muuttuu, kun palkka oikaistaan yleiselle palkkatasolle.

Ostaja taas näkee tilanteen päinvastoin ja hänen mielestään yrityksen arvo on matalampi. Lisäksi ostaja pohtii usein, onko yritys liian vahvasti henkilöitynyt nykyiseen omistajaansa ja alkaako liiketoiminta sakata hänen jäädessä pois.

Toisaalta voi myös olla, ettei myyjä huomaa yrityksensä olevan ostajalle huomattavan arvokas.

Luvut eivät suoraan kerro yrityksen todellista arvoa.

Yrityksellä voi esimerkiksi olla ostajalle arvokas aineeton oikeus tai sopimus. Kaupalla ostaja saa ehkä kilpailijan pois markkinoilta tai ostokohteen toimipaikkojen sijainti on muuten kriittisen tärkeä.

Lopullinen arvonmääritys tehdäänkin monen eri näkökulman perusteella.

Aloita kaupan valmistelu jo ennen neuvotteluja

Olitpa sitten myymässä tai ostamassa, aloita yrityskaupan valmistelu ajoissa. Neuvonta kannattaa hankkia ammattilaiselta, joka huolehtii sinun edustasi. Kun aloitamme ajoissa, ehdimme myyjän kanssa laittamaan yhtiön myyntikuntoon, hinnoittelemaan sen, kartoittamaan parhaat ostajat ja suunnittelemaan kaupan verotuksen. Ostajan kanssa puolestaan jää aikaa mm. ostokohteiden, markkinatilanteen ja toimialan analysointiin sekä arvonmääritykseen ja rahoituksen suunnitteluun.

Salassapitosopimus turvaa molempia osapuolia

Yrityskaupassa molemmat osapuolet tarvitsevat ja saavat paljon tietoa toisesta. Hieman tietoja saa jo julkisista lähteistä, mutta se ei riitä. Nopeasti siirrytään tilanteeseen, jolloin ostaja tarvitsee myyjältä tarkempaa tietoa esimerkiksi kohteen luvuista, hinnoittelusta, sopimuksista ja henkilöstöstä.

Myyjän ei kannata antaa näitä tietoja oikopäätä. Toisaalta ostaja ei yleensä halua paljastaa esimerkiksi kaupan rahoitusta koskevia tietoja.

Tässä vaiheessa kannattaa ehdottomasti sopia salassapidosta puolin ja toisin. Kun osapuolten välillä on salassapitosopimus, molemmat voivat antaa tietoja turvallisemmin ja käydä kauppaan liittyviä keskusteluja luottamuksellisesti.

Osapuolten erilaiset interessit sovitellaan yhteen

Ostajan ja myyjän mielikuvat toisistaan ja kaupan kokonaisuudesta ovat useimmiten keskenään erilaiset. Ajatukset esimerkiksi kaupan aikataulusta, sen etenemisestä, arvonmäärityksestä ja kauppamallista poikkeavat toisistaan.

Myyjä saattaa pyrkiä antamaan liian positiivisen kuvan yrityksestä, eikä ostokohde lopulta vastaa ostajan muodostamaa mielikuvaa. Toisaalta ostaja voi esimerkiksi ehdottaa sellaista kaupan toteuttamis- tai maksutapaa, joka ei huomioi myyjän tarpeita. Lisäksi tunteet tuppaavat välillä käymään kuumana.

Kauppaprosessin aikana erilaiset intressit sovitellaan yhteen ja molemmat tekevät kompromisseja.

Alä sitoudu kohtuuttomiin kauppehtoihin

Kaupan jälkeiset vastuut on tärkeä rajata kohtuullisiksi. Erityisesti isot ostajat saattavat pyrkiä vyöryttämään melkoisesti vastuuta itseään pienemmälle myyjälle. Kauppakirjan ja muiden ehtojen sopimusteksti pitää ymmärtää kunnolla, jotta ei huomaamattaan sitoudu kohtuuttomiin ehtoihin.

Olemme esimerkiksi avustaneet kaupassa, jossa kauppahintaan vaikuttava ehto oli piilotettu vaikeaselkoiseen tekstiin. Ellemme olisi huomanneet tätä ja neuvotelleet ehtoja uusiksi, myyjältä olisi jäänyt saamatta puolet koko kauppahinnasta.

Yrityskaupassa osapuolten intressit, odotukset, aikataulut, molemmille sopiva hinta ja muut kaupan ehdot on siis saatava soviteltua yhteen.

Kahden toimijan välille tarvitaankin ammattilaisten neuvontaa, jonka avulla kauppa saadaan etenemään sopuisasti molempien osapuolten näkökulmat huomioiden.

 

Laitetaanko yrityskauppa tulille? Ota yhteyttä niin, tehdään se kerralla oikein. 

Ota yhteyttä