Etusivu

Kasvun hallintaa – Kannattavuutta – Kassavirta plussalle

Antti Ollakka
09.09.2021 Ajankohtaista

Tarjouslaskentaa tehdään enemmän ”mutu tuntumalla” kuin todellisiin kustannuksiin perustuen. Liiketoiminta pyörii ja tuloslaskelma näyttää tulosta mutta kassa on tyhjä. Olisi mahdollisuus kasvaa mutta miten varmistaa investoinnin kannattavuus?

Varsinkin arvostetuissa jenkki- ja englantilaisyliopistoissa viljellään sanontaa ”1,000,000€ vaihtavan yrityksen ja 10,000,000€ vaihtavan yrityksen johtajat ovat täysin eri henkilöitä”.

Sanonnalla tarkoitetaan että yrittäjän täytyy kehittyä yrityksen kasvaessa pelkästä käytännön päivittäisen liiketoiminnan osaajasta täysveriseksi liiketoimintajohtajaksi, usein hyvin lyhyessä ajassa. Tämä pitää täysin paikkaansa. Kun yritys kasvaa tiettyyn kokoluokkaan, 500,000€ – 2,000,000€ liikevaihtoon toimialasta riippuen alkaa yrittäjälle tulla monenlaista ’johdettavaa’ mihin aiemmin ei täytynyt kiinnittää huomiota. Pitää johtaa operatiivista toimintaa, henkilöstöä, asiakashankintaa, riskejä ja sitten myös taloutta. Kun eurot kasvavat, myös riskit kasvavat ja lisäksi ollaan vastuussa myös työntekijöiden ja heidän perheiden toimeentulosta.

Järkevämpi tapa on tehdä kuten Ford Companyn perustaja Henry Ford. Henry kasvatti autoimperiuminsa palkkaamalla työntekijöiksi ja konsulteiksi eri alojen ammattilaisia, jotka osasivat oman alansa paremmin kuin hän itse. Samalla hän myös pystyi itse keskittymään niihin tehtäviin mitkä olivat hänelle kaikista mielekkäimpiä.

Jos koet että talousasiat eivät ole mielekkäimpiä asioita yrityksen pyörittämisessä, ota tueksesi joku, jonka mielestä ne ovat.

Täytyykö taloudesta olla kiinnostunut?

Lyhyesti: Kyllä täytyy. Hyvällä talouden johtamisella varmistetaan liiketoiminnan kannattavuus joka tilanteessa ja sitä kautta tuotetaan yrityksen omistajille riskinottamisesta heille kuuluva palkinto – varallisuutta. Huonolla talouden johtamisella todennäköisesti yritys on koko ajan ’veitsen terällä’ – yhden yllättävän tilanteen päässä ongelmista, eikä palkan lisäksi yrittäjälle kerry mainittavasti varoja liiketoiminnasta.

Mitä talouden johtaminen oikein on?

Talouden johtaminen on aika vaikeaselkoinen fraasi, mitä se tarkoittaa? Meidän mielestä talouden johtaminen on että 1. Ymmärretään mitkä mittarit ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät. 2. Osataan tulkita ja ennustaa talouslukuja. 3. Taloutta suunnitellaan ja kehitetään johdonmukaisesti yhdessä muiden osa-alueiden kanssa.

Mitä hyötyä talouspäällikön palvelusta on?

Loppujen lopuksi: Mielenrauhaa sekä taloudellista turvallisuutta. Hyvällä talouden johtamisella yrityksen kannattavuus voidaan saada toimialan parhaimmistoon, kasvun riskit ovat hyvin hallinnassa sekä kassa on kunnossa.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Palvelu on suunnattu yrittäjälle, jolla on halu kasvaa, parantaa kannattavuutta tai hallita yrityksen kassavirtoja mutta talousasiat ei ole se vahvin osaamisalue. Kaikkea ei tarvitse osata itse, tuomme talouden johtamisen osaksi yrityksen arkipäivää hyvin kustannustehokkaasti.

Mitä palvelu pitää sisällään?

Palvelun kaksi osiota ovat analyysivaihe sekä seurantavaihe.

Analyysivaiheessa pureudumme yhdessä yhtiön lukuihin toimialan parhaiten pärjääviin yhtiöihin verraten. Tällä tavalla löytyvät liiketoiminnan kehittämiskohdat kannattavuuden ja kassavirran hallinnan osalta. Kasvutavoitteiden tueksi teemme kattavan markkina-analyysin sekä kilpailijavertailun, joka toimii hyvänä ohjenuorana kannattavimmista laajentumiskohteista sekä kilpailuasetelmasta.

Analyysivaiheen jälkeen ymmärrys toimialan taloudellisista lainalaisuuksista sekä markkinoista kasvaa, joka auttaa tulevaisuudessa tekemään parempia päätöksiä.

Seurantavaiheessa laadimme yhdessä yhtiön tavoitteet, joista rakennamme budjetin ja toimintasuunnitelman tavoitteen toteuttamiseksi. Raportoimme kuukausittain yleisraporttien lisäksi myös tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeimmät tunnusluvut, joita käymme yhdessä läpi säännöllisin väliajoin samalla päivittäen toimintasuunnitelmaa mahdollisten muutosten ja uuden tiedon pohjalta.

Seurantavaihe tuo talouden johtamisen osaksi yrityksen rutiineja.

 

Onko sinulla halua parantaa kannattavuutta tai hallita yrityksen kassavirtoja, mutta talousasiat eivät ole välttämättä vahvin osaamisalueesi? Ota yhteyttä, meistä on varmasti avuksi!

Ota yhteyttä